top of page

Tussentijdse Toets

Verkeersschool STAM biedt de mogelijkheid om leerlingen tijdens de opleiding kennis te laten maken met de werkwijze van het CBR tijdens het examen. Hiervoor heeft het CBR een Tussentijdse toets ontwikkeld. De TTT is een rijtest die verloopt als een echt examen. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rij-examen en om eventuele nervositeit weg te nemen. Met je instructeur bepaal je samen het tijdstip van de toets. Gemiddeld ligt dit tijdstip op ongeveer driekwart van de rij-opleiding. Na afloop van de toets krijg je een advies over de examenonderdelen waar je nog extra aandacht aan moet besteden. Als je een positief advies krijgt over het onderdeel bijzondere verrichtingen, levert het je een vrijstelling op voor dit onderdeel tijdens het eerstvolgend examen. Met je instructeur maak je vervolgens een afstemming over het aantal lessen wat je nog nodig hebt voor je rij-examen.

 

De toets

Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de tussentijdse toets hoe het met je rijvaardigheid is gesteld. Hij neemt alles onder de loep wat bij een echt examen ook getoetst wordt. Daarom is zelfreflectie ook een onderdeel van de tussentijdse toets. Je vult dus vooraf het formulier zelfreflectie in dat je meeneemt naar de toets. De toets duurt even lang als een echt examen. Voor de auto is dat 55 minuten. Je instructeur rijdt mee.

 

Wennen

De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt met de toets bij veel kandidaten weggenomen. Tijdens de toets kun je vrijstelling verdienen voor het onderdeel bijzondere manoeuvres op het eerstvolgende auto-examen.

 

De voordelen

Na afloop van de toets krijg je van de examinator een adviesformulier mee óf - waar het CBR al papierloos examineert - kan je instructeur het achteraf voor je uitdraaien. Op het formulier brengt de examinator per onderdeel advies uit (uitleg formulier). Je kunt aan de hand hiervan precies zien aan welke onderdelen je nog moet werken.

bottom of page